16.06.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică varianta consolidată a Ghidului solicitantului pentru Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T.

Ghidul de finanțare a fost readaptat ca urmare a consultării publice și a emiterii Ordonanței de Urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

De asemenea, a fost actualizat în conformitate cu structura aprobată prin Ordinul Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 1777/2023, din 3 mai 2023, prin care a fost aprobată și structura-cadru pentru Cererea de finanţare, Declaraţia unică, Bugetul proiectului, Raportul de progres și Raportul de vizită.

Metodologia și criteriile de selecție au fost aprobate prin decizie a Comitetului de Monitorizare a PR SV Oltenia în data de 30.03.2023 (https://pr2021-2027.adroltenia.ro/decizii/)

Varianta consolidată a ghidului poate fi consultată aici: Ghidul Solicitantului și Anexe – Drumuri județene – varianta consolidată 16.06.2023 

 

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul comentariilor și observațiilor primite în etapa de consultare publică pentru Ghidul solicitantului Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T (Drumuri județene)

Ghidurile solicitantului s-au aflat în consultare publică timp de 15 zile lucrătoare, în perioada 6-28 februarie 2023.

Draft Ghidul solicitantului Soluții de descongestionare a traficului

Draft Ghidul solicitantului Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T (Drumuri județene)