19.12.2023 – Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul comentariilor și observațiilor primite în etapa de consultare publică pentru ghidul de finanțare aferent Priorității 2Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul Specific 1.2Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, IntervențiaDigitalizare în beneficiul cetățenilor.

Centralizator comentarii și observații Ghid Digitalizare publică

 

26.10.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru digitalizare în folosul cetățenilor, Prioritatea 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelorObiectivul specific 1.2Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv și are o alocare financiară de 13.361.136 euro. Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acțiuni principale sprijinite în cadrul apelului:

Exemple de activități eligibile:

Detalierea acestor activităţi se regăsește în secţiunea 5.2.2 Activități eligibile.

Tipuri de solicitanți eligibili:

Consultarea publică se desfășoară în perioada 26.10-17.11.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Documentele pot fi consultate aici: Draft Ghidul solicitantului și anexe – Digitalizare în folosul cetățenilor

20.10.2023 – ADR SV OLTENIA,  în calitate de AM pentru PR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, publică centralizatorul comentariilor primite în etapa de consultare publică a Ghidului specific: Digitalizare în folosul IMM-urilor

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul comentariilor și observațiilor primite în etapa de consultare publică pentru ghidul de finanțare aferent Priorității 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul Specific 1.2 – Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Intervenția 2 – Digitalizare în folosul IMM-urilor

Centralizator comentarii și observații Ghid IMM-digitalizare

30.08.2023ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică un nou ghid de finanțare pentru mediul privat din Oltenia.

Este vorba despre apelul de proiecte destinat Digitalizării în folosul IMM-urilor, Prioritatea 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Acțiunea 2.

Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară de 21.126.000 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 75.000 euro.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice (raportate la investițiile în echipamente TIC) și cele privind economia circulară, inclusiv prevenirea producerii și reciclarea deșeurilor, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Sunt eligibile microîntreprinderile/ IMM-urile din mediul urban sau întreprinderile mijlocii din mediul rural.

Consultarea publică se desfășoară în perioada 30.08 – 21.09.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate AICI.