23.02.2024 – Având în vedere solicitările primite din partea potentialilor beneficiari, Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 emite următoarea informare privind Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri”, apelul de proiecte: PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1: 

Informare potențiali beneficiari Apel IMM

29.01.2024 – Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, anunță lansarea apelului de proiecte pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri.

Este vorba despre apelul finanțat în cadrul Priorității 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR) și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR).

Sunt eligibile microîntreprinderile (care implementează investiția în mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane), respectiv întreprinderile mici și mijlocii (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural).

Alocarea financiară este de 79.968.823 euro.

Contribuția maximă a programului:

 

Valoarea componentei de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă: 1.500.000 euro.

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului aprobat: 29.01.2024. Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 02.04.2024, ora 12:00. Data închiderii apelului este 02.05.2024, ora 12:00.

Ghidul solicitantului și anexele pot fi consultate AICI!