12.02.2024 – Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică două ghiduri din cadrul Priorității 1Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice:

  1. Acțiunea 1.3 Transfer tehnologic și inovare.
  2. Acțiunea 1.1 Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile.

 

Consultarea publică se va desfășura în perioada 12.02-05.03.2024. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

 Versiunile draft ale Ghidurilor Solicitantului și anexele pot fi consultate mai jos:

 

27.10.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri), Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Intervenția 2: Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, etc) cu impact la nivel regional- A.Incubatoare de afaceri.

Apelul de proiecte este de tip competitiv și are o alocare financiară de 9.411.765 euro.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:

Consultarea publică se desfășoară în perioada 27.10. – 18.11.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate AICI.

18.10.2023 – ADR SV Oltenia, în calitate de AM pentru PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite în etapa de consultare publică a ghidului specific: Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite în etapa de consultare publică pentru ghidul de finanțare „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi” aferent  Priorității 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamiceObiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Centralizator comentarii și observații „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în MICROINTREPRINDERI”

25.08.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SV Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul de finanțare pentru microîntreprinderi prin ajutoare de minimis.

Este vorba despre apelul de proiecte destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în microîntreprinderi, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Consultarea publică se desfășoară în perioada 25 august – 18 septembrie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate aici: Ghidul solicitantului microîntreprinderi

02.08.2023 – Ghidul solicitantului pentru apelul Parcuri industriale, din cadrul Priorității 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Acțiunea C – Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor
industriale etc.) cu impact la nivel regional, a fost lansat în consultare publică, în perioada 02-28.08.2023.

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro. Răspunsurile furnizate de Autoritatea de Management vor fi publicate în această secțiune, în maximum 30 de zile.

02.08.2023 – ADR SV Oltenia, în calitate de AM pentru PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite în etapa de consultare publică a ghidului specific: Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite în etapa de consultare publică pentru ghidul de finanțare aferent Priorității 1Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivele Specifice 1.3Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Intervenția 1Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri, prin operațiuni dedicate; 1.4Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR).

Centralizator comentarii și observații Ghid

15.06.2023 ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, relansează în consultare publică cea de-a doua variantă draft a Ghidului solicitantului aferent Priorității 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Apelul de proiecte se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia și microîntreprinderilor din mediul urban.

Ghidul de finanțare s-a aflat în consultare publică în perioada 20.03.2023-11.04.2023, fiind consolidat și readaptat în urma observațiilor primite, dar și ca urmare a emiterii Ordonanței de Urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

În prezent, lansăm în consultare publică noua formă a Ghidului solicitantului de finanțare, actualizat și republicat în conformitate cu structura aprobată prin Ordinul Ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1777/2023, din 3 mai 2023, prin care a fost aprobată și structura-cadru pentru Cererea de finanţare, Declaraţia unică, Bugetul proiectului, Raportul de progres și Raportul de vizită.

Consultarea publică se va desfășura în perioada 15.06.2023 – 07.07.2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate aici: Ghid investiții IMM-uri și microîntreprinderi

26.05.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul cu răspunsurile la observațiile și propunerile primite în perioada de consultare publică pentru ghidul destinat îmbunătățirii competitivității și a inovării în IMM-uri, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice.

Centralizator comentarii și observații Ghid IMM-uri

20.03.2023 – Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în IMM-uriPrioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamiceObiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat se află în consultare publică pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, până la data de 11 aprilie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Draft GhidulSolicitantului Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uriADR SV Oltenia, în calitate de AM pentru PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul răspunsurilor la observațiile și propunerile primite în etapa de consultare publică a ghidului specific: Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri.