RIS – Strategia de Specializare Inteligenta

15.11.2023 – ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, a întocmit,  împreună cu grupul de lucru pentru PTJ de la nivelul județului Dolj, o listă orientativă de coduri CAEN pentru apelul de proiecte care va debuta în data de 20 decembrie 2023 și care vizează investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Astfel, în calitate de coordonator al elaborării Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă, ADR Sud-Vest Oltenia a realizat o corelare orientativă între domeniile identificate în strategie și codurile CAEN. Responsabilitatea corelării activităților din proiect cu un cod CAEN revine exclusiv solicitanților.

Lista orientativă a codurilor CAEN – Strategia de Specializare Inteligentă Sud-Vest Oltenia poate fi vizualizată AICI!

 

08.10.2021 –„Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, document strategic cu rol de corelare a politicilor în domeniul cercetării dezvoltării și inovării în regiune, a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională”

Vineri, 1 octombrie 2021, în cadrul sedinței CDR, a fost aprobată versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 propune un cadru coerent pentru investiții, care se concentrează pe susținerea start-up-urilor și IMM-urilor inovative, consolidarea și dezvoltarea infrastructurilor, capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, stimularea cooperării între organizațiile publice de cercetare și industriile inovatoare.

Documentul final al Strategiei de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027, aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Vest și portofoliul de proiecte corespunzător acesteia pot fi descărcate utilizând link-urile de mai jos:

Portofoliu de proiecte RIS3 SV Oltenia

Rezumat RIS3 SV Oltenia 2021-2027

Strategia RIS3 a Regiunii SV Oltenia

6.04.2021 – Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă – RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027,avizată de către Consorțiul Regional de Inovare

Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 a fost avizată de către Consorțiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia 2021-2027 in cadrul intalnirii organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia, in sistem de videoconferinta, in data de 04.03.2021.

La eveniment au participat, alături de reprezentanții ADR SV Oltenia, instituții membre ale Consorțiului Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia precum Consiliile Judetene din regiune, Primăriile municipiilor reședință de județ din Sud-Vest Oltenia, reprezentanți ai mediului academic precum Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Mecanica, Facultatea de Automatică și Universitatea de Medicina si Farmacie.

Reuniunea s-a bucurat de prezența unor actori importanți ai ecosistemului regional de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic din regiune, membri ai CRI Sud-Vest Oltenia, precum ICMET Craiova, ICSI Râmnicu Vâlcea, IPA CIFATT, CTT INCESA, AroTT, Hightech Industry Park Craiova, Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Clusterul Automotive și instiutii reprezentative pentru mediul de afaceri regional precum Asociația Generala a Inginerilor din Romania, Asociația Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017, Nextrom Industries S.R.L, Complexul Energetic Oltenia, UGIR – 1903, Softronic SA și Camera de Comerț si Industrie Dolj.

De asemenea, la întrunirea online a CRI Sud-Vest Oltenia 2021-2027 au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Investițiilor si Fondurilor Europene, ai Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, ai Filialei Craiova a Academiei de Științe Tehnice din Romania, Asociatiei Cluster ProECO Isverna precum și reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Gorj și judetul Valcea.

Domeniile cu potențial de specializare care au primit aviz favorabil în cadrul ședinței CRI sunt următoarele: Sisteme de transport, Inginerie Industriala și Materiale, Agro-Alimentar, Sanatate și Wellness, TIC și Digitalizare, Industrii Creative, economia verde și economia circulară fiind apreciate ca principii transversale, la fel de importante.

RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare si stimularea parteneriatului dintre universitati, institute de cercetare și companii, prin concentrarea resurselor in domenii cu potential de specializare atent selectionate, în care regiunea noastră deține reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, mai incluzivă și rezilientă la schimbările climatice.

ANEXE RIS SVO

4.02.2021 – ADR SUD-VEST OLTENIA PUBLICĂ SPRE CONSULTARE VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A STRATEGIEI REGIONALE PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ RIS3 SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ADR Sud-Vest Oltenia publică spre consultare versiunea consolidată a Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027, revizuită ca urmare a implementării observațiilor și recomandărilor Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene – JRC, în contextul sprijinului oferit pentru creșterea capacității regiunilor din România în elaborarea și implementarea programelor suport pentru inovare.

Strategia Regionala de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare si stimularea parteneriatului dintre universitati, institute de cercetare și companii, prin concentrarea resurselor in domenii cu potential de specializare atent selectionate, in care regiunea noastră deține reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, mai incluzivă și rezilientă la schimbările climatice. Documentul poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin email la adresele: office@adroltenia.ro si magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Șef Departament PM POR, tel/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.

Pentru mai multe detalii dati click aici

27.10.2020 – FORMA CONSOLIDATĂ A STRATEGIEI REGIONALE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (RIS3) A REGIUNII SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, LANSATĂ ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia lansează în consultare publică forma consolidată a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Sud-Vest Oltenia, document strategic cu rol de coordonare a politicilor în domeniul cercetarii-dezvoltării si inovării în regiunepentru perioada 2021-2027.

Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă reprezintă o precondiție pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de politică 1 „O Europă mai inteligentă” aferent noii Politici de Coeziune a UE și se bazează pe parteneriatul regional între ADR Sud-Vest Oltenia și toți actorii cheie regionali, relevanți în identificarea nevoilor reale de dezvoltare a regiunii și în stabilirea direcțiilor prioritare specifice domeniului CDI.

Documentul consolidat poate fi consultat și descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin email la adresele: office@adroltenia.ro si magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Șef Departament PM POR, tel/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro

Pentru mai multe detalii dati click aici

09.10.2020 – ADR Sud-Vest Oltenia publică spre consultare partea de analiză a contextului regional și potențialul de inovare, analiza domeniului CDTT si analiza SWOT, aferente Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027

Strategia Regionala de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmareste incurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare si stimularea parteneriatului intre universitati, institutii de cercetare si companii, prin concentrarea resurselor in domenii cu potential de specializare atent selectionate, in care regiunea deține reale avantaje economice si competențe, pentru a face tranzitia la o economie mai verde, incluzivă și rezilientă la schimbarile climatice.

Prima versiune a documentului poate fi descărcată accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin email la adresele: office@adroltenia.ro si magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Șef Departament PM POR, tel/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro

Strategia Regionala pentru Specializare Inteligenta SVO 21-27_DRAFT – Document in lucru

Consorțiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia

Grupuri de descoperire antreprenorială