17.01.2024 – Ghidul cu situații de nereguli-fraude  – Acest ghid reprezintă un material de informare, prin intermediul lui urmărindu-se o mai bună înţelegere a  beneficiarilor pentru a se asigura evitarea unor situaţii care pot genera suspiciuni de neregulă / fraudă.

22.09.2023 – Formular firme de consultantaAgenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia consideră util să poată oferi potențialilor beneficiari din regiune o baze de date cu organizațiile care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, documentații tehnico-economice, implementarea contractelor, achiziții publice sau consultanță specifică accesării fondurilor europene.

Firmele care desfășoară activități de consultanță și care doresc să fie introduse în această bază de date sunt invitate să completeze și să transmită la adresele de e-mail: simona.covrescu@adroltenia.ro și office@adroltenia.ro, următorul formular.

Transmiterea formularului completat reprezintă acceptul dumneavoastră ca următoarele informații: numele firmei, numele persoanei de contact, date de contact (adresă web, email, telefon) să fie postate pe site-ul www.adroltenia.ro.

19.09.2023 – MANUALUL BENEFICIARULUIinclude prevederi clare și neechivoce, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management, inclusiv în ceea ce privește modificările contractuale, managementul financiar, monitorizarea, verificarea, autorizarea și rambursarea cheltuielilor, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit art. 65 din Regulamentul UE 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Manualul reprezintă un îndrumar și nu exonerează beneficiarul de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

21.07.2023 – Îndrumar privind completarea cererii de finanțare

12.07.2023Organizațiile care desfășoară activități de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru autorități contractante și care doresc să participe la atelierul de lucru sunt invitate să completeze formularul online accesând următorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAaIMK126D9ZX1uAVr3PK91TQXUrVyxBHVKTtrRWrgg01DgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

11.05.2023 –  Ghid achiziții – Colecție de spețe 2023